Qonaq Kitabı
MÜRƏBBELƏR

Ey nihali-qamətin sərvi-xuramanım mənim
Nə mən nalanə həmdəmdir həbibi

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info