Qonaq Kitabı
MÜSTƏZADLAR

Ey bədri-münir, açgiz tərəfi-niqab
Ey saçı bənəfşə, yüzü gül, kakili ənbər

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info