Qonaq Kitabı
QƏZƏLLƏR

Qəlbimi çaldı yarın nazla Məsiha nəfəsi
Ruhumda yar üçün yеnə sеvda cəlalı var
Məndən fələk ayırdı vəfapişə yarimi
Olubdu qəlbimə hakim mənim məlali-vətən

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info