Qonaq Kitabı
NƏSR ƏSƏRLƏRİ

DANABAŞ KƏNDİNİN ƏHVALATLARI
POÇT QUTUSU
KİŞMİŞ OYUNU
USTA ZEYNAL
İRANDA HÜRRİYYƏT
DƏLLƏK
PİRVERDİNİN XORUZU
QURBANƏLİ BƏY
QUZU
MOLLA FƏZLƏLİ
NİGARANÇILIQ
KONSULUN ARVADI
XANIN TƏSBEHİ
QƏSSAB
ZIRRAMA
RUS QIZI
SİRKƏ
YAN TÜTƏYİ
ŞƏRQ FAKÜLTƏSİ
SAQQALLI UŞAQ
BUZ
HAMBALLAR
TAXIL HƏKİMİ
BƏLKƏ DƏ QAYTARDILAR
ŞEİR BÜLBÜLLƏRİ
BAQQAL MƏŞƏDİ RƏHİM
OĞRU İNƏK
İKİ ƏR

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info