Qonaq Kitabı
MƏSNƏVİLƏR

Ey həq əhli, yəqin imiş bu xəbər
Dəryayi-mühit cuşə gəldi

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info