Qonaq Kitabı
TƏRCİBƏNDLƏR

Üz üzrə bu rəsm xal olurmu?
Müshəfi-natiqəm, kəlam oldum
Pərdə içində çalınır bir saz

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info