Qonaq Kitabı
TƏRCİBƏNDLƏR VƏ TƏRKİBBƏNDLƏR

Mən sana aşiqi-giriftarəm
Saqi, dolanım başına, allahı sevərsən
Nə gözəl mövsimü xoş dövrandır
Ey sərvqədü səmənüzarım

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info