Qonaq Kitabı
MƏNZUM HEKAYƏLƏR

ZÖVCİ - AXƏR
MƏLİKZADƏ VƏ ŞAHSƏNƏM
AŞİQ VƏ MƏŞUQ HAQQINDA
HƏYASIZ DƏRVİŞLƏR HAQQINDA
DƏVƏSİ İTƏN KƏS
TƏRLANLAR VƏ ELÇİLƏR
TULKÜ VƏ QURD

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info