Qonaq Kitabı
SATİRİK ŞEİRLƏR

Var mülki-Qarabağda çox dun kepək oğlu

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info