Qonaq Kitabı
TƏCNİSLƏR

MİN AYA BİLLƏM
ÇAL, A ÇAL
ÜZƏ BİLMƏZ (Cığalı tǝcnis)

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info