Qonaq Kitabı
TƏŞƏKKÜR MƏKTUBU

Azərbaycan Cümhuriyyətinin hökuməti Baş nazirinə Gəncə yepiskopu tərəfindən göndərilən bu məktubu almışdır: “Çox möhtərəm zati dövlətləri Fətəli xan”. Hər zaman yaşadığım Tiflis şəhərinə gedərkən ortodoks kilsəsinin və kilsəyə mənsub din xadimlərinin ehtiyaclarına qarşı zati aliniz və başında durduğunuz hökumət tərəfindən göstərilən ehtiram və diqqət dolayısı ilə dərin və ürəkdən təşəkkürlərimi bildirməyə cəsarət edirəm. Vaxt azlığından dərin və səmimi hörmətlərimi şəxsən bir dəfə ərz etmək fürsətini əldə edə bilmədiyim üçün çox üzüldüm. Tanrıdan sizin üçün hüsn-rəğbət dilər və zati alinizə dərin məhəbbətimi ərz edərəm.

Gəncə yepiskopu

Feefilant 8 yanvar 1919

(Bakıda çıxan “Azərbaycan” qəzeti, sayı 15)

  
[1] 
 
© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info