Qonaq Kitabı
Mәn qorxardım

Mәn qorxardım tufandan,

Sinәsi sal qayalı

Saһillәr olmasaydı.

 

Mәn qorxardım xәzandan,

Nәfәsi gül qoxulu

Fәsillәr olmasaydı.

 

Mәn qorxardım kәdәrdәn,

Ürәkdәn qәһ-qәһ çәkib

Gülәnlәr olmasaydı.

 

Mәn qorxardım ölümdәn,

Dünyaya mәndәn sonra

Gәlәnlәr olmasaydı.

  
[1] 
 
© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info