Qonaq Kitabı
Yetişmәmiş

Külәk qalxıb һaray salır,

Maral gölә yetişmәmiş.

Gün darıxır, qaş qaralır

Köç mәnzilә yetişmәmiş.

 

Can alışıb qora dönür,

Yaş yanağa yetişmәmiş.

Qara tellәr qara dönür

Әl darağa yetişmәmiş.

 

Yollar, izlәr buz bağlayır,

Vaxt çillәyә yetişmәmiş.

Hәştad bizi yaxalayır

Yaş әlliyә yetişmәmiş.

  
[1] 
 
© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info