Qonaq Kitabı
Meşəbəyi

Kef üstündə kefimizi

Gəldi, sordu meşəbəyi.

-Buyur!- dedik, atdan enib,

Bardaş qurdu meşəbəyi.

 

Qamçısını atdı sola,

Çantasını çəkdi dala.

Şirin-şirin, bala-bala

Bizlə vurdu meşəbəyi.

 

İsti kabab, təzə fətir,

Doymaq olmur, yenə gətir.

Bığlarını arada bir

Eşib burdu meşəbəyi.

 

Altmışını verib yelə,

Düşməyibdir ruhdan hələ.

Qarşıdakı bir gözələ

Göz də vurdu meşəbəyi.

 

Yatdı biri keflənərək,

Birini də yıxdı külək.

Hüseynlə axıradək

Möhkəm durdu meşəbəyi. 
[1] 
 
© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info