Qonaq Kitabı
GÜZGÜ

Hər kəs baxarsa güzgüyə, ancaq görər özün,

Əlbəttə, onda dürləyəcək əyrisin-düzün.

  
[1] 
 
© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info