Qonaq Kitabı
TAZİYANƏ

                                                 Rusiyada müsəlmanlıq firqəsi üzvlərindən

                                                 birinə mart hadisəsi münasibətilə

 

To ani ki, qofti ki, ruyintənəm,

Bülənd asiman bər zəmini əfkənəm.

Bakı yandı, millət qırıldı,

Niyə yatmısan bəs, durub gəlsənəm.

Və şayəd İranda sənə xoş keçir,

Tapubsan orada gözəl bir sənəm.

Heyhat,

Digər to məqu mən… mənü mən mənəm.

                                                                      1918 
[1] 
 
© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info